Zobrazit kategorie zájezdů»

Přihlášky

Pro vyplnění přihlášky k zájezdu můžete využít náš formulář níže.
Přihlášku můžete také stáhnout zde ve formátu XLS nebo stáhnout zde ve formátu PDF.

Zákazník (objednavatel a účastník zájezdu)
*
*
*
*
*
*
*Závazně objednávám zájezd
*
*Mimo sebe závazně přihlašuji na zájezd ještě tyto osobyProhlašuji, že jsem se seznámil s nabídkou v elektronické podobě na internetových stránkách nebo v tištěném katalogu CK a že jsou mi známy Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech a pobytech zajišťovaných a organizovaných společností CK DONAMO, cestovní kancelář, s.r.o. a souhlasím s nimi. Prohlašuji tímto, že povinnostem mnou přihlášených spolucestujících dostojím jako svým vlastním. Smlouva je uzavřena ve smyslu občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. Souhlasím se zpracováním osobních údajů osob uvedených v této smlouvě podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu uvedeném v bodě 8 Všeobecných podmínek.

UPOZORNĚNÍ: Odeslání této vyplněné smlouvy o zájezdu na elektronickou adresu organizátora nebo provizního prodejce se považuje za platný právní úkon rovný podepsání tištěné podoby smlouvy (objednávky). Přihláška (smlouva o zájezdu) nabude platnost po jejím potvrzení CK DONAMO, zaslání variabilního symbolu a zaplacení minimálně 50 % zálohy (není-li stanovena nižší) do termínu určeného CK. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost ihned písemně stornovat již odeslanou smlouvu o zájezdu (přihlášku) v určeném termínu.Máte-li dotaz nebo sdělení, napište nám je