Zobrazit kategorie zájezdů»

Velký okruh Řeckem


Velký okruh Řeckem
25.5. - 04.6. 2019
Doprava: kombinovaná, tam autobusem / zpět letekcy
Destinace: Řecko
Cena: 21 100 Kč

SOLUŇ • METEORA • THERMOPYLY • DELFY • KLÁŠTER OSIOS LOUKÁS • ATÉNY • ATTICKÉ POBŘEŽÍ • SOUNION • KORINT • MYKÉNY • TÍRYNS • NÁFPLIO • EPIDAUROS • OLYMPIA • ZAKYNTHOS

Program zájezdu:

1. den: V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna a Bratislavy (další nástupní za příplatek od 6 osob: Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav) směrem na Maďarsko.
2. den: Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře.
3. den: Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili „vznášející“ se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.
4. den: Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce poznáme nejvýznamnější středověkou stavbu Řecka, klášter Osios Loukás. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.
5 den: Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.
6. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.
7. den: Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu – „nejhříšnějšího starověkého města“. Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.
8. den: Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.
9. den: Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.
10. den: Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.
11. den: Transfer na letiště a odlet do ČR.

CENA ZAHRNUJE
• dopravu autobusem do Řecka a dle programu
• leteckou přepravu Zakynthos–Brno/Praha
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo
• transfery do hotelu a na letiště na Zakyntu
• trajekt na Zakynthos
• 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 9× polopenzi
• průvodcovské služby během okruhu, delegátské služby na Zakynthu

PŘÍPLATKY
• jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 4500,- Kč
• pojištění léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 490,- Kč
• pobytová taxa cca 6 €/os/pobyt (platba v hotelech)
• místní průvodci v archeologických areálech cca 25 €/os/pobyt
• Předpokládaná částka na vstupy cca 70 €.

VS: 004