Zobrazit kategorie zájezdů»

Pojištění

Pro klienty nabízíme pojištění od pojišťovny UNION, Slovenská republika.

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů základní:

typ B

24 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
55 Kč/osoba/den - příplatek pro sporty, včetně lyžování

- pojištění léčebných výloh v zahraničí: do výše 4 000 000 Kč
- asisteční služby v zahraničí
- pojištění zavazadel
- pojištění odpovědnosti
- úrazové pojištění
- pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
- pojištění storna zájezdu: onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin - 80% stornopoplatků
                                                   úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby - 100% stornopoplatků

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů rozšířené:

typ A30/A60/A90

A30
36 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
72 Kč/osoba/den - příplatek pro sporty, včetně lyžování

A60
50 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
100 Kč/osoba/den - příplatek pro sporty, včetně lyžování

A90
60 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
120 Kč/osoba/den - příplatek pro sporty, včetně lyžování

- pojištění léčebných výloh v zahraničí: do výše 7 000 000 Kč
- asisteční služby v zahraničí
- pojištění zavazadel
- pojištění odpovědnosti
- úrazové pojištění
- pojištění nevydařené dovolené
- pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
- pojištění doprovodu
- pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
- pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
- pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
- pojištění opožděného nástupu na zájezd
- pojištění storna zájezdu: onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin - 80% stornopoplatků
                                                   úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby - 100% stornopoplatků