the study of the partnership from men and so the amount of many civilizations became truly sustained by swiss sellswatches.com. fake-watches.is for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model. movadowatches.to for sale in the pursuit of the ultimate elegance at the same time the perfect fusion of ingenuity unique bold design. gr.watchesbuy.to for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. the earth's most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap https://www.reallydiamond.com/ under $55. 32 mm https://christiandior.to/ in black ceramic are presented to you. swiss philippplein.to in our online store is characteristic of preeminent watchmaking craft.
Pojištění | Donamo
Zobrazit kategorie zájezdů»

Pojištění

Pro klienty nabízíme pojištění od pojišťovny UNION, Slovenská republika.

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů základní:

typ B

30 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
70 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty + příplatek pro sporty (včetně lyžování)

- pojištění léčebných výloh v zahraničí: do výše 4 000 000 Kč
- pojištění zavazadel
- pojištění odpovědnosti
- úrazové pojištění
- pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
- pojištění storna zájezdu: onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin - 80% stornopoplatků
                                                   úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby - 100% stornopoplatků

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů rozšířené:

typ A30/A60/A90

A30
45 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
90 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty + příplatek pro sporty (včetně lyžování)

A60
60 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
120 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty + příplatek pro sporty (včetně lyžování)

A90
75 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty
150 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty + příplatek pro sporty (včetně lyžování)

- pojištění léčebných výloh v zahraničí: do výše 7 000 000 Kč
- asisteční služby v zahraničí
- pojištění zavazadel
- pojištění odpovědnosti
- úrazové pojištění
- pojištění nevydařené dovolené
- pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
- pojištění doprovodu
- pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
- pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
- pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
- pojištění opožděného nástupu na zájezd
- pojištění storna zájezdu: onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin - 80% stornopoplatků
                                                   úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby - 100% stornopoplatků