Zobrazit kategorie zájezdů»

* * ZAKARPATSKÁ UKRAJINA* * UŽHOROD – VODOPÁDY ŠIPOT KOLOČAVA – MUKAČEVO


* * ZAKARPATSKÁ UKRAJINA* *   UŽHOROD – VODOPÁDY ŠIPOT  KOLOČAVA – MUKAČEVO
06.5. - 11.5. 2021
Doprava: autobusem
Destinace: Ukrajina
Cena: 5 690 Kč

Program:

1.den  odjezd ve večerních hodinách z nástupních míst, noční přejezd do Ukrajiny.

2.den v ranních hodinách příjezd do Užhorodu, prohlídka historického centra, Užhorodského hradu a čtvrti Malé Galago, přesun do hor a ubytování v okolí NP Siněvir

3. den po snídani přesun k lanovce, která nás vyveze až na samotnou poloninu Boržava, možnost nenáročné procházky po polonině, odpoledne návštěva vodopádu Šipot a možnost nákupu suvenýrů na přilehlém turistickém tržišti, ubytování v okolí NP Siněvir

4. den po snídani návštěva obce Koločava - muzeum Ivana Olbrachta, bývalá četnická stanice a místní hřbitov s hroby Nikolaje Šuhaje a Eržiky, odpoledne přesun k Siněvirskému jezeru, nenáročná procházka kolem jezera, ubytování v okolí NP Siněvir.

5. den po snídani přesun do Mukačeva, návštěva hradu Palanok a centra města, odpoledne přesun do městečka Beregovo a relax v místních termálech, v podvečer odjezd do ČR

6. den  Příjezd v dopoledních hodinách.

 

Ubytování: penzion Četnická stanice Koločava –jednoduše, ale účelně zařízené pokoje.

Upozornění: některé pokoje bez WC a soc. zařízení. Nachází se oddělené / muži / ženy / na chodbě.

 

Cena zahrnuje: doprava lux. busem, průvodce, 3x ubytování s polopenzí, pojištění CK pro případ úpadku

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh 252,-Kč/osoba /pobyt, vstup

 

Nástupní místa dle dohody

 

VS: 203