Zobrazit kategorie zájezdů»

Švýcarské železniční dobrodružství


Švýcarské železniční dobrodružství
07.8. - 24.8. 2021
Doprava: autobusem
Destinace: Švýcarsko
Cena: 11 012 Kč

POSCHIAVO • PRŮSMYK BERNINA • LAGO BIANCO • SV. MOŘIC • PRŮSMYK ALBULA • TIEFENCASTEL • DAVOS • FURKADAMPFBAHN • GLETSCH • REALP • SCHATZALP • CHUR • AROSA • FILISUR • GOLDAU • MT. RIGI • VITZNAU • VIERWALDSTÄTTERSEE • LUZERN

Program zájezdu:

1. DEN: V odpoledních hodinách vyjedeme z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa na dotaz v CK, svoz Ostrava 400 Kč, Olomouc 400 Kč). Průjezd Německem do Švýcarska.
2. DEN: Ráno vyjedeme průsmykem Julier (2.284 m), který využívali již Římané, a po krátké zastávce sjedeme do údolí Engadin, odkud se přes další průsmyk Bernina dostaneme do údolí Val di Poschiavo. Prohlédneme si známý kruhový viadukt Brusio a poté odjedeme do Poschiava u stejnojmenného jezera. Odtud se dostaneme vlakem po trase Bernina Expressu přes množství viaduktů do průsmyku Bernina (2.238 m), ve kterém se uprostřed velehor rozprostírá jezero Lago Bianco. Odtud odjedeme do noblesního lázeňského letoviska Sv. Mořic. Vlakem se vydáme po trase Glacier Expressu přes průsmyk Albula do Tiefencastelu – cesta vede téměř 6 km dlouhým tunelem Albula a přes množství tunelů a viaduktů až ke světoznámému viaduktu Landwasser dlouhému 136 m. Železnice přes tyto dva průsmyky jsou zapsány na seznamu UNESCO. Odjezd do Davosu (1.560 m), nejvýše položeného švýcarského města, ubytování v hotelu Ochsen přímo v centru, večeře, nocleh.
3. DEN: Po snídani budeme stoupat do průsmyku Oberalp (2.044 m), v jehož blízkosti pramení Rýn. Odtud sjedeme do Andermattu a po krátké cestě do Realpu začneme stoupat mnoha serpentinami do průsmyku Furka (2.431 m). Cestou dolů se nám otevře pohled na ledovec Rhonegletscher s prameništěm Rhony, vesničku Gletsch a v pozadí vinoucí se cesta do průsmyku Grimsel. Poté podnikneme více než dvouhodinovou jízdu historickou ozubnicovou železnicí „Furkadampfbahn“ po trase z Oberwaldu do Realpu. Vagony jsou taženy historickou parní lokomotivou a cestou nás bude čekat spousta mostů a tunelů. Vlak jede do Gletsche v horském kotli pod průsmyky Grimsel a Furka, pak okolo ledovce Rhony až do průsmyku Furka (2.163 m). Odtud začneme klesat a hluboká údolí přejíždět po mostech, z nichž některé jsou kvůli lavinám v zimním období originální „skládací“ konstrukce. V cílové stanici Realp na nás bude čekat autobus. Návrat do hotelu, večeře. Po večeři procházka po Davosu a výjezd lanovkou na Schatzalp (1.861 m), ze kterého se nám otevře nádherný rozhled na Davos a okolní hory. Nocleh.
4. DEN: Po snídani odjedeme přes Klosters do Churu – centra kantonu Graubünden a nejstaršího sídla ve Švýcarsku, kde první nálezy lidského osídlení jsou staré přes pět tisíc let. Vlakem vyjedeme do horské Arosy (1.742 m) – cestou budeme stoupat o tisíc výškových metrů, množstvím serpentin, mostů a tunelů a zlatým hřebem je přejezd viaduktu Langwieser. Prohlídka Arosy, jednoho z nejznámějších a nejvyhledávanějších švýcarských horských středisek, které se nachází na jižních svazích hory Weisshorn. Vlakem se vrátíme do Churu, které je sídlem biskupství již od středověku, a prohlédneme si historické centrum. Cestou do Filisuru se zastavíme u kamenného železničního mostu Solisbrücke nad hlubokou soutěskou a těsně před Filisurem se projdeme přímo pod impozantními oblouky viaduktu Landwasser – s trochou štěstí bude zrovna projíždět i Glacier Express. Vlakem z Filisuru přejedeme do Davosu a cestou překonáme i nejvyšší viadukt v celé Rhétské dráze Wiesen – je 210 m dlouhý a téměř 90 m vysoký. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. DEN: Po snídani pojedeme kolem jezera Walensee do Goldau. Výjezd ozubnicovou železnicí na vrchol Rigi (1.798 m), mýtickou horu Švýcarů. Z vrcholu je nádherný rozhled na švýcarské Alpy, město Luzern a jezero Vierwaldstättersee. Nejstarší ozubnicovou železnicí Evropy sjedeme do lázeňského městečka Vitznau na břehu jezera. Podnikneme lodní výlet po jezeře Vierwaldstättersee s nádhernými výhledy na okolní hory a masiv Pilatus do Luzernu. Prohlédneme si středověkou část tohoto malebného města na březích řeky Reuss a dochované hradby s devíti věžemi, které se svou délkou 870 m řadí k nejlépe dochovaným hradbám ve Švýcarsku. A opomenout nesmíme ani nejstarší krytý dřevěný most v Evropě – Kapličkový most i druhý krytý most Spreuerbrücke, mezi nimiž se nachází nádherný barokní jezuitský kostel. Naše putování zakončíme u známého Lvího památníku a poté se již vydáme na cestu zpět do ČR.
6. DEN: Návrat v ranních hodinách.

CENA ZAHRNUJE
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 3× polopenzi
• vlakové jízdné Filisur–Davos, lanovku na Schatzalp
• průvodcovské služby

PŘÍPLATKY
• jednolůžkový pokoj (os/pobyt) platí jen pro termín v srpnu, v červenci již nelze - 2000,- Kč
• pojištění léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 290,- Kč
• doporučená výměna na vlaky a loď 192 CHF

VS: 204