Zobrazit kategorie zájezdů»

Salzburg - Orlí hnízdo - Königsee


Salzburg - Orlí hnízdo - Königsee
27.5. - 28.5. 2022
Doprava: lux. autobus
Cena: 4 490 Kč

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách z nástupních míst směr Rakousko – prohlídka solných dolů v Halleinu, po prohlídce přejezd do města Salzburg, rodiště

W. A. Mozarta, prohlídka historického centra, návštěva zahrad zámku Mirrabel, individuální volno, přejezd na ubytování.

2. den: Po snídani odjezd do Německa směr Obersalzberg. Po příjezdu na  parkoviště se vydáme speciálním autobusem po inženýrsky unikátní silnici (výškový rozdíl 729 m překonává pomocí jedné zatáčky) na parkoviště Kehlstein, odkud nás během 41 vteřin dopraví výtah na vrchol Orlího hnízda – Kehlsteinhaus – 1834 m. n. m. – bývalé rekreační sídlo Adolfa Hitlera – z tohoto místa se nám naskytne nezapomenutelný výhled do údolí Berchtesgadenu. Dále můžeme navštívit dokumentační centrum Obersalzberg a podzemní kryty. Poté přejedeme ke Královskému jezeru Königsee, procházka kolem jezera, možnost projížďky elektročlunem ke kostelu sv. Bartoloměje. V pozdních hodinách odjezd zpět do ČR, příjezd v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje:1x ubytování se snídaní, doprava lux, busem, průvodce

Cena nezahrnuje:cestovní pojištění, vstupy

 

VS:303