Zobrazit kategorie zájezdů»

Matterhorn - okolo nejkrásnější hory Evropy


Matterhorn - okolo nejkrásnější hory Evropy
14.8. - 21.8. 2021
Doprava: autobusem
Destinace: Švýcarsko
Cena: 13 621 Kč

PRŮSMYK GRIMSEL• OBERWALD • VISP • PŘEHRADA MATTMARK • ZERMATT • SCHWARZSEE • HÖRNLI HÜTTE • SAAS FEE • MITTELALLALIN • HANNIG • SUNNEGGA • FINDELN • FELSKINN • • LEDOVEC CHESSJEN • SAAS GRUND • HOHSAAS • KREUZBODEN • ALMAGELLERALP • ŽENEVSKÉ JEZERO • MONTREUX

Program zájezdu

1. DEN: V odpoledních hodinách odjedeme z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa na dotaz v CK, svoz Ostrava 400 Kč, Olomouc 400 Kč).
2. DEN: Ráno vyjedeme do průsmyku Grimsel s nádherným výhledem na Bernské a Walliské Alpy. Pojedeme přes Gletsch s výhledem na Rhonský ledovec pod průsmykem Furka a v Oberwaldu si prohlédneme historický parní vlak Furkadampfbahn. Odtud se vydáme po proudu řeky Rhony do Vispu, odkud budeme stoupat hlubokými údolími Vispertal a Saastal k přehradě Mattmark s nejvyšší sypanou hrází ve Švýcarsku. Podnikneme turistický okruh okolo přehrady pod mohutnými vrcholy čtyřtisícovek a pohodlným sestupem dojdeme do hotelu Monte Moro v Saas Almagell. Večeře, nocleh.
3. DEN: Po snídani odjedeme do Täsche v údolí Mattertal a dále zubačkou do Zermattu, nejbohatšího a snad i nejmalebnějšího alpského letoviska. Kvůli klidu a čistému vzduchu je zde pro hosty doprava zajišťována pouze elektromobily. Projdeme se mezi dřevěnými domy a luxusními hotely až ke kostelu, kde se nám otevře první pohled na mohutnou skalní pyramidu Matterhornu. Kabinovou lanovkou vyjedeme k horskému jezeru Schwarzsee (2.583 m) přímo pod Matterhornem a potěšíme se pohledem na tuto nezaměnitelnou horu i na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu na pozadí dalších čtyřtisícovek. Půjdeme ve stopách dobyvatelů Matterhornu až k horské chatě Hörnli (3.260 m), odkud všechny expedice zahajují výstup k jeho přemožení. Po odpočinku a pokochání se pohledem na hluboko ležící Zermatt a věnec čtyřtisícovek nad ním sestoupíme z Hörnli Hütte k jezeru Schwarzsee, kde nasedneme na lanovku do Zermattu a odtud se zubačkou dostaneme zpět k autobusu do Täsche. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. DEN: Po snídani přejedeme do Saas Fee (dopravu v obci zajišťují opět pouze elektromobily), kde se projdeme mezi starobylými dřevěnými domky. Odtud nás do výšin vyveze nejdříve lanovka na Felskinn (3.000 m) a dále podzemní metro až na Mittelallalin (3.460 m), kde na nás čeká otáčivá restaurace přímo pod vrcholem Allalinu a především úchvatný výhled na ledovce a čtyřtisícovky. Po návratu do Saas Fee podnikneme výstup přes Hohnegg až na Hannig (2.350 m) s výhledem na celé Saas Fee. Cestu zpět nám usnadní lanovka a poté se pohodlnou cestou vydáme ze Saas Fee až k hotelu v Saas Almagell. Večeře, nocleh.
5. DEN: Po snídani se opět vydáme do Täsche a zubačkou do Zermattu. Alpským metrem se dostaneme na Sunneggu (2.288 m) s jezírkem Leisee, ve kterém se zrcadlí Matterhorn. Vystoupíme na Blauherd s výhledem na mohutný štít Weisshornu a po odpočinku budeme sestupovat okolo horských jezírek Stellisee a Grünsee až do horské vesničky Findeln. Naskytnou se nám krásné pohledy na Matterhorn zrcadlící se na hladině jezírek a pak nás bude čekat další sestup do Zermattu, kde se zastavíme u symbolického památníku a hřbitova horských vůdců. Zubačkou zpět do Täsche k autobusu, návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. DEN: Po snídani se přemístíme do nám již známého Saas Fee, z něhož vyjedeme lanovkou na Felskinn (3.000 m), a projdeme se přes ledovec Chessjen až k horské chatě Britania (3.030 m), kde se pokocháme nádherným pohledem na přehradu Mattmark a průsmyk Monte Moro, kterým vede známá horská cesta do Itálie. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
7. DEN: Po snídani se pohodlnou cestou v údolí vydáme do Saas Grundu. Kabinová lanovka nás vyveze na Hohsaas (3.098 m) pod mohutným Weissmiesem, odkud se nám naskytnou panoramatické výhledy na protilehlé čtyřtisícovky a pod nimi na horské terase ležící Saas Fee. Zpět se lanovkou dostaneme do mezistanice Kreuzboden (2.397 m) a odtud se vydáme po vyhlídkové cestě přes horské louky na Almagelleralp. Během cesty budeme mít panoramatický rozhled na čtyřtisícovky a ledovce obklopující údolí Saas. Z Almagelleralp sestoupíme do Saas Almagell. Odjíždět budeme údolím Rhony k naší poslední zastávce, kterou bude Ženevské jezero. Po jezerním břehu lemovaném palmami se projdeme z luxusního Montreux k mohutnému vodnímu hradu Chillon. Odjezd do ČR.
8. DEN: Návrat do ČR v ranních hodinách.

CENA ZAHRNUJE
• dopravu luxusním autobusem
• 5x ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 5x polopenzi
• průvodcovské služby

PŘÍPLATKY
• jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 2500,- Kč
• pojištění léčebných výloh a storna ERV (os/pobyt) - 490,- Kč
• doporučená výměna na lanovky a zubačky 80 CHF
• Cena nezahrnuje pobytovou taxu 7 CHF/os/noc. Po zaplacení je zdarma karta na všechny lanovky v údolí Saas (4., 6., 7. den kromě Mittelalallin - cena cca 45 CHF).

VS: 204