Zobrazit kategorie zájezdů»

Florencie, San Gimignano, Siena, Pissa, Cinque Terre


Florencie, San Gimignano, Siena, Pissa, Cinque Terre
05.4. - 10.4. 2022
Doprava: autobusem
Destinace: Itálie
Cena: 7 990 Kč

TOSKÁNSKO - je kraj proslulý uměním, historií a působivou scenérií. Města často obklopují etruské hradby a hojně rozšířená vegetace cypřišů. Proměnlivost toskánské krajiny je široká. Sahá od vysokých vrcholů Apuánských Alp, které poskytují bílý sochařský mramor, přes svahy Chianti se slavným vínem, až po pobřežní pláže, moře, ostrovy.
Florencie - je jedním z nejhezčích měst v Itálii, o čem svědčí zápis na Seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Pojeďte se s námi přesvědčit.
1.den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den ráno příjezd do FLORENCIE , prohlídka města – Santa Croce, Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio s kopií proslulé Michelangelovy sochy Davida, přejezd na ubytování, večeře.
3. den po snídani prohlídka měst: San Giminangno –Nádherné město ležící v samém srdci Toskánska je významné svými četnými středověkými památkami, díky kterým bylo zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Nejdominantnějšími z těchto památek jsou však jeho rodové vysoké věže, kvůli kterým bývá nazýváno také jako Manhattan středověku.
Siena – prohlídka náměstí Palazzo Pubblico, přejezd na ubytování, večeře.
4. den po snídani odjezd na prohlídku měst Pisa – pěší prohlídka památek v historickém centru Pisy na náměstí Miracoli s dómem, baptisteriem a zejména slavnou šikmou věží, přejed do Lucca - klidně elegantní město obklopení hradbami, kouzelné náměstí, krásný dóm San Martino z 11. stol., SAN FREDIANO s mozaikami, SAN MICHELE IN FORO, Via Fillungo, oblíbená obchodní ulice, ideální shopping, staré domky uvnitř bývalého amfiteátr přejezd na ubytování, nocleh
5. den celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE / Unesco / - tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Navštívíme vesničky, které mají působivou ukázku architektury a kde úzké domy stoupají od mořské hladiny po svazích kopců. Odjezd do ČR.
6. den příjezd v dopoledních hodinách zpět do nástupních míst.

Ubytování
1. noc zajištěna v mobilhomech / až pro 4 osoby - 2 oddělené ložnice / 2. + 3. noc zajištěna v hotelu.
Cena zahrnuje
doprava lux.busem
3x ubytování
polopenze
průvodce
pojištění CK pro případ úpadku
 
Cena nezahrnuje
vstupy

léčebné výlohy 42Kč/osoba/den

 
Odjezd z Uherského Hradiště

VS 303