Zobrazit kategorie zájezdů»

Mořský park Laguna


Mořský park Laguna
12.6. - 16.6. 2019
Doprava: autobusem
Destinace: Slovinsko
Cena: 7 190 Kč

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z republiky do Itálie.

2. den zájezdu
Dopoledne nás uvítají kouzelné scenérie BLEDSKÉHO JEZERA – městečko BLED, lázeňské letovisko při nádherném ledovcovém jezeře s působivým hradem vysoko na skále, odkud je možné vidět Julské Alpy a pohoří Karavanky. Možnost vyhlídkové plavby po jezeře ke kostelu panny Marie se staroslovanským hřbitovem, procházka kolem jezera. Odpoledne odjezd k moři na ubytování do hotelu Vile Park - MOŘSKÉ LÁZNĚ LAGUNA. Ubytování v hotelu, Koupání a relaxace v lázních, večeře.

3. den zájezdu
Relaxace v mořských lázních Laguna, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 whirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna. K večeru dle zájmu krátký výlet za poznáním slovinského pobřeží do nedalekého, fotogenického městečka PIRAN (od hotelu necelé 2,5 km). Historická zástavba v benátském stylu, městské hradby s krásnými výhledy na celé město a Jaderské moře, příjemné restaurace, taverny s výborným italským a slovinským jídlem, skvělá vína. Návrat našim busem, možno i individuálně.

4. den zájezdu
Relaxace v mořských lázních Laguna, koupání. Odpoledne je pro zájemce připraven výlet k prohlídce zámku MIRAMARE. Romantický zámek na skalnatém mořském pobřeží, obklopený krásným parkem nechal vybudovat Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Návrat do lázní Laguna.

5. den zájezdu
Dopoledne odjezd od hotelu, návštěva jednoho ze symbolů Slovinska PREDJAMSKI GRAD, vystavěný přímo v jedné ze skal Slovinského krasu. Poslechneme si tu tragikomický příběh, za jakých zvláštních okolností hradní pán Erasmus, zradou o svůj život přišel. Návrat do republiky ve večerních hodinách.

VS: 037