Zobrazit kategorie zájezdů»

KRÁSY IZRAELE, PALESTINY A JORDÁNSKA 2020


KRÁSY IZRAELE, PALESTINY A JORDÁNSKA 2020
16.11. - 25.11. 2020
Doprava: letecky
Destinace: Izrael, Palestina, Jordánsko
Cena: 36 900 Kč

Program:

16. 11. 2020 - pondělí
Odlet z Prahy se společností El Al ve 22:15.

17. 11. - úterý
Přílet do Tel Avivu v 03:05. Odjezd na jih Izraele. Cestou uděláme zastávku ve Sde Boker, kde je v přírodním parku nad Wadi Tzin hrob Davida Ben Guriona a jeho ženy. Cesta pokračuje ke kráteru Machteš Ramon v Negevské poušti. V kibucu Jotvata v údolí Arava ochutnáme nejlepší izraelskou zmrzlinu. Poté uděláme okruh izraelským letoviskem Eilat.  Kolem 13. hodiny  překročíme hranice do Jordánského království.  V letovisku Akaba u Rudého moře se ubytujeme v 3* hotelu My Hotel nedaleko centra města a mořské promenády. Odpočinek, relaxace, večeře a nocleh v Akabě. Po večeři možnost procházky městem s průvodcem.

18. 11. - středa
Po snídani v hotelu odjezd do skalního města Petry vytesaného do růžových pískovců tajemným národem Nabatejců. Petra patří právem mezi novodobé divy světa. Podél Kamenů duchů a hrobek vznešených rodin sestoupíme úzkým kaňonem Siq, který sloužil jako posvátná stezka, až k nabatejské Pokladnici a budeme pokračovat ke Královským hrobkám a do chrámového okrsku.  Po celodenním programu v Petře se navrátíme do Akaby. Večeře v hotelu.

19. 11.  - čtvrtek
Po snídani  návrat do Izraele. Údolím Arava pokračuje cesta až k místům, kde stávala hříšná biblická města Sodoma a Gomora. Koupání na vybavené pláži v jižní části Mrtvého moře.  Na pevnost Masada na vysokém útesu vyjedeme kabinovou lanovkou a prohlédneme si rezidenci  krále Heroda Velikého, která byla vybudována v 1. st. př. n. l. jako luxusní opevněné a nedobytné sídlo. Pevnost byla svědkem boje židovských vzbouřenců proti Římanům v  r. 73.  Odjezd ke Galilejskému jezeru, ubytování v hotelu Ohalo Manor 3* v kibucu Kinneret. Večeře a nocleh.

20. 11. - pátek
Po snídani výjezd na horu Blahoslavenství, místo spojené s působením Ježíše Nazaretského v Galileji.   Cesta do Safedu , mystického města v horách Galileje spojeného se životy a učením známých  kabalistů. Návštěva starých synagog a procházka uličkami s uměleckými galeriemi a obchody s judaiky. Odjezd do Nazaretu, významného poutního místa. Prohlídka mariánské baziliky Zvěstování, zajímavé stavby vysvěcené v roce 1969 a okruh Nazaretem kolem dalších památek. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

21. 11. - sobota
Po snídani zastavení na křestním místě v Jardenitu.  Prohlídka kostela Rozmnožení chlebů a ryb v Tabgha se vzácnými mozaikami z  5. století a kostela Primátu sv. Petra na břehu jezera. Oběd s rybou sv. Petra v restauraci na břehu Galilejského  jezera. Odjezd na Golanské výšiny, tajemnou náhorní plošinu vyhaslých vulkánů s bohatou historií.  Výjezd na horu Bental a výhled na masiv Hermonu a do Sýrie.  Návštěva pravoslavného kostela Dvanácti apoštolů v Kafarnaum s nádhernými freskami řeckého umělce Konstantina Dzumakise.  Návrat do hotelu, večeře a nocleh. 

22. 11. -  neděle
Po snídani  odjezd do města Akko na pobřeží Středozemního moře, kdysi centra křižáckého Jeruzalémského království.  Prohlídka středověké johanitské pevnosti objevené náhodně pod nánosy věků a procházka Starým městem.   Zastavení v Haifě, výhled na město z hory Karmel  a návštěva teras víry Bahá´i, největší turistické atrakce Haify.  Cesta do Tel Avivu, okruh po bulvárech města, které jsou známé svou funkcionalistickou meziválečnou architekturou. Zastávka v Jaffo, snad nejstarším přístavu světa. Procházka jeho historickou částí po stopách příběhů a legend. Odjezd do Betléma, ubytování v komfortním hotelu White Diamond 3*. Večeře a nocleh.

23. 11. - pondělí
Po snídaní  odjezd do Hebronu, hrobky Patriarchů, kde je pohřben praotec Abrahám se ženou Sárou, Izák a Rebeka a Jákob a Lea. Na zpáteční cestě zastavení v Herodionu, pevnosti a paláci, vystavěném králem Herodem Velikým. V roce 2008 se na Herodionu našla domnělá Herodova hrobka. Návštěva památníku holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Návrat do Betléma, procházka starým Betlémem do chrámu Zrození Páně. Jeskyně s Betlémskou hvězdou, kostel svaté Kateřiny, Mléčná jeskyně.  Po večeři  v hotelu fakultativně dvouhodinový okruh osvětleným večerním Jeruzalémem podél nejznámějších památek a hradeb města.  Nocleh v Betlémě.

24. 11. - úterý
Po snídani odjezd na Olivovou horu, výhled na Jeruzalém, Getsemanská zahrada s chrámem Všech národů, hrob Panny Marie. Autobusem přejedeme k Herodově bráně a podél zastavení Křížové cesty budeme pokračovat až do chrámu Božího hrobu, který si důkladně prohlédneme. Přes Židovskou čtvrť  a byzantské Cardo vystoupíme na Sion, kde navštívíme místnost Poslední večeře Páně a symbolický hrob krále Davida. Návrat do Betléma, večeře a nocleh.

25. 11. - středa
Po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Chrámové hory s mešitou al Aksa a Dómem na skále. (Vstup do svatyní však turistům není povolen.) Poté zastavení u Zdi nářků (Západní zdi) posledního pozůstatku židovského chrámu. Odjezd do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města naší planety. Okruh městem, zastavení u hory Karantal. Cesta na letiště , odlet  z Izraele v 17:55, přílet do Prahy ve 21:00.

 

Cena: 36 900 Kč (včetně výletu do Petry)
V ceně je zahrnuto:
letecká doprava Praha - Tel Aviv - Praha se společností El Al, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, zavazadla 23 kg + 8 kg, autokarová doprava v Izraeli a Jordánsku,  8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v ubytovacích zařízeních kategorie  3*  , polopenze dle programu,  doprovod kvalifikovaného českého průvodce po celou dobu pobytu (Ludmila Tvrdoňová), asistence místních průvodců dle zákona, vstupné uvedené v programu, výlet do Petry, hraniční poplatky, jordánské vízum, pojištění klienta proti úpadku cestovní kanceláře

V ceně není zahrnuto:
obědy, nápoje po večeři v hotelích, spropitné ve výši 35 EUR na osobu (vybírá se na místě).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 500 Kč

Cestovní pojištění:
Uniqa Exclusive - 684 Kč na osobu a zájezd (Jordánsko, Izrael), Uniqa Basic - 471 Kč na osobu (Jordánsko, Izrael)
Cestovní pojištění TURISTA České pojišťovny 860 Kč

Fakultativně lze na místě zakoupit:
Panoramatický okruh večerním Jeruzalémem - 25 EUR

 

Ing. Stanislav Mikula, CK DONAMO, Sokolovská 351, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MAŘATICE

http://donamo.cz/, prodejna@donamo.cz, tel.: 606 445 791