Zobrazit kategorie zájezdů»

Korsika - Sardinie


Korsika - Sardinie
30.4. - 09.5. 2020
Doprava: autobusem
Destinace: Francie
Cena: 15 000 Kč

Temín: 30. 4. - 9. 5. 2020

Cena: 15 000,- Kč/os.

Cena zahrnuje: doprava luxusním autobusem ČSAD Uh. Hradiště Man Lions s klimatizací, WC, video, Wi-Fi, 7x hotel*** se snídaní, 3x trajekty z Itálie na Korsiku, z Korsiky na Sardinii, ze Sardinie do Itálie, 1x nocleh na lodi ze Sardinie ve 4-lůžkových kajutách, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a storna zájezdu, zákonné pojištění CK dle zákona.

Cena nezahrnuje: vstupy a lodní výlety (cca 80€), další stravu.

 

Program:

1.den: odjezd z Uherského Hradiště a Buchlovic ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie.

2.den: dopoledne příjezd do Livorna, denní plavba z Itálie na Korsiku, připlujeme do BASTIE, důležitý přístav a druhé největší město Korsiky, prohlídka historického centra Terra Nova s citadelou a guvernérským palácem, starý přístave Vieux Port s kostelem Saint Jean Baptiste, ubytování, nocleh.

3.den: snídaně, odjezd do CORTE do centra ostrova, místo první korsické university, pevnost nad městem s nádhernou vyhlídkou, přes sedlo Viszzavona, odjezd do hlavního města Korsiky AJACCIA, města s přístavem a promenádou, rodný dům Napoleona Bonaparte, katedrála, náměstí Austerlitz, ubytování, nocleh.

4.den: snídaně, prohlídka AJACCIA, odpoledne přijedeme k mysu PARATA, koupání na nádherné pláži v blízkosti mysu, kde je také přírodní rezervace s janovskou strážní věží s vyhlídkou na Krvavé ostrovy, které s v zapadajícím slunci barví dokrvava,  odjezd na ubytování, nocleh.

5.den:  snídaně, odjezd přes průsmyk COLSEVI do soutěsky SPELUNCA, nádherné procházka s výhledy, dále do bývalé rybářské vesnice PORTO, dnes turistické přímořské středisko, přestávka na oběd, pláž, odpoledne odjezd do skalního labyrintu CALANCHE, procházka úchvatným skalním labyrintem se skalními věžemi, ubytování, nocleh.

6.den: snídaně, odjezd na nejjižnější mys Korsiky PETRUSATO a poté prohlídka BONIFACIA, nádherné město vybudované nabílých 50 m vysokých útesech, možnost projížďky lodí kolem útesů, odpoledne odjezd lodí na SARDINII do přístavu St. Teresa Gallura, z přístavního městečka ST. TERESA GALLURA jsou nádherné výhledy na korsické bílé útesy mysu Petrusato, ubytování, nocleh.

7.den: snídaně, odjezd do CASTELSARDO, město s hradem umístěné na skále nad mořem, poté odjezd na mys FALCONE a do STINTINA,letovisko s plážemi a mořem s karibskými barvami, poté odjezd na útes CAPO CACIA, návštěva NEPTUNOVY JESKYNĚ, krápníková jeskyně, která je přístupná jen z moře nebo po 647 schodech, ubytování, nocleh.

8.den:  snídaně, odjezd do PALAU, lodí výlet na souostroví ST. MADDALENA,  prohlídka městečka, poté okružní jízda La Panoramatika kolem ostrova, výhledy na Garibaldiho ostrov Caprera,  nádherné pláže s možností koupání, ubytování, nocleh.

9.den: snídaně, odjezd na nejluxusnější pobřežíSardinie COSTA SMERALDA, zastávka ve dvou střediscích tohoto pobřeží BAJA SARDINIA a PORTO CERVO, poté odjedeme do přístavu Olbia, odjezd lodí do Itálie ve večerních hodinách, nocleh ve 4-lůžkových kajutách.

10.den: ráno připlujeme do LIVORNA, cesta zpět přes Itálii a Rakousko, příjezd do Uherského Hradiště v nočních hodinách.

 

VS: 118