Zobrazit kategorie zájezdů»

Florencie - Řím - Neapol - Benátky


Florencie - Řím - Neapol - Benátky
25.10. - 30.10. 2019
Doprava: autobusem
Destinace: Itálie
Cena: 6 990 Kč

Další termíny: Počet nocí: Cena - osoba ve 2-lůžkovém pokoji
21.05.-26.05. 5 7 490,- Kč
02.07.-07.07. 5 7 490,- Kč
20.08.-25.08. 5 7 490,- Kč
24.09.-29.09. 5 7 490,- Kč
25.10.-30.10. 5 6 990,- Kč - LAST MINUTE

Program zájedzu:

1. den: Odpoledne odjezd z Brna (další nástupní místa na dotaz v CK). Cesta přes noc do Itálie.
2. den: Návštěva Florencie, metropole Toskánska, kolébky renesančního umění. Pěší procházka přes Ponte Vecchio – slavný most zlatníků ke Starému paláci na centrálním náměstí Signoria, radnici připomínající hrad s 94 m vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou. Dále pokračování k Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu – jedinečným stavbám obkládaným mnohobarevným mramorem. Individuálně možnost prohlídky slavné galerie Uffizi se sbírkami rodu Medici (doporučujeme rezervaci vstupu). Odpoledne odjezd z Florencie a večer příjezd do Fiuggi, lázeňského městečka jižně od Říma, ubytování.
3. den: Po snídani návštěva nejmenšího svrchovaného státu – Vatikánu – prohlídka Vatikánských muzeí – největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kupoli baziliky s krásnými výhledy na město. Odpoledne návštěva Andělského hradu, který je možno obdivovat z Andělského mostu na řece Tibeře a v němž je dnes muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu je krásný pohled na Řím i na Vatikán. Návrat na ubytování do Fiuggi.
4. den: Po snídani odjezd do Neapole – původně řecké osady, dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa. Dopoledne prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských králů – Palazzo Reale, kartouzský klášter San Martino – vzorová stavba neapolského baroka, pevnost Sant Elmo, divadlo San Carlo, jedno z největších evropských divadel, a další památky. Odpoledne návštěva Pompejí – vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto unikátní podoba prostředí i života obyvatel před téměř 2 000 lety, prohlídka s místním průvodcem. Návrat na ubytování do Fiuggi.
5. den: Po snídani odjezd do Říma, pokračování pěší prohlídky po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.– 4. stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, večerní procházka: Fontana di Trevi – největší vodní varhany Říma, Palazzo Quirinale, Španělské schody, Piazza di Popolo. V pozdních večerních hodinách odjezd z Říma. Přes noc cesta do Benátek.
6. den: Brzy ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na náměstí sv. Marka a půldenní prohlídka Benátek, pohádkového města na laguně, odděleného od moře řadou písečných lavic. Sto osmnáct ostrovů, čtyři sta mostů a sto sedmdesát kanálů, to jsou Benátky. Centrem města je nám. sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barevnými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto. Okolo poledne návrat lodí na parkoviště a odjezd do ČR, okolo půlnoci návrat do Brna a dalších odjezdových míst.

CENA ZAHRNUJE
• dopravu autobusem
• 3× ubytování ve 2–3* hotelu se snídaní
• místního průvodce v Pompejích
• průvodcovské služby

PŘÍPLATKY
• jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 900,- Kč
• 3x jednoduchá servírovaná večeře (os/pobyt) - 750,- Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi (os/pobyt) - 700,- Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi pro osoby do 18 let (os/pobyt) - 150,- Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi pro osoby 18-25 let (os/pobyt) - 400,- Kč
• pojištění léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 290,- Kč
• pobytová taxa cca 2 €/os/pobyt (platba v hotelu)
• místní doprava v Římě cca 3 EUR/os
• lodní doprava v Benátkách cca 21 EUR/os
• Předpokládaná částka na vstupy cca 75 €.- 116,- Kč
• Předpokládaná částka na vstupy cca 10 €.

VS: 004